همايش مهارتهاي زندگي با محوريت نشاط و شاد زيستن در پايگاه بسيج شهداي شركت پاكسان براي بانوان شاغل در كارخانه

منتشر شده در دوشنبه, 22 مرداد 1397 09:48

 

همايش مهارتهاي زندگي با محوريت نشاط و شاد زيستن

در پايگاه بسيج شهداي شركت پاكسان براي بانوان شاغل در كارخانه

 

به گزارش واحد فرهنگي پايگاه بسيج شهداي شركت پاكسان در روز شنبه مورخ 1397/05/20همايش مهارتهاي زندگي با محوريت نشاط و شاد زيستن  با سخنراني سركار خانم دكتر عزتي در نمازخانه شركت پاكسان براي همكاران خواهر در كارخانه برگزار گرديد. در اين همايش پس از تلاوت قران كريم سركار خانم دكتر عزتي استاد دانشگاه در نهاد رهبري سخنان مبسوطي در خصوص نقش زن در تحكيم خانواده و جامعه و... ايراد فرمودند و در ادامه سركار خانم عالي پور از سازمان بسيج كارخانجات صحبت هاي در خصوص نقش و جايگاه زن در اجتماع و خانواده ايراد و تاكيد بر جذب همكاران خواهر در بسيج پايگاه را داشتند و در اين جلسه حكم سرپرستي مسئول بسيج خواهران تقديم خانم مرادلو از بسيج خواهران شهداي پاكسان گرديد.