هفته منابع طبيعي و روز درختكاري

منتشر شده در چهارشنبه, 16 اسفند 1396 10:02

پايگاه بسيج شهداي شركت پاكسان با همكاري مديريت محترم شركت به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري اقدام به كاشت نهال به نام پنج شهيد دفاع مقدس شركت در محوطه شركت نموده است.